Aansluiting en afvalverwijdering

In Nederland zijn er een aantal verschillende leveranciers.

Elektriciteits- en gasleverancier

U kunt uw eigen elektriciteits- en gasleverancier kiezen.

ENEXIS is de regionale netwerkoperator in Nederlands Limburg en zorgt voor de fysieke aansluiting van elektriciteit en gas. De standaardnetspanning voor elektriciteit is 220 Volt, maar op bepaalde grote bedrijventerreinen kunnen hogere voltages tot 110.000 volt geleverd worden voor energie-intensieve productie.

Watervoorziening en leidingensysteem

Watervoorziening en leidingensysteem worden verzorgd door WML, het regionale waterleidingbedrijf. Dit is voor de drinkwatervoorziening. Op bepaalde grote bedrijventerreinen is ook de levering van industriewater mogelijk.

Voor telecomaansluitingen zijn er een groot aantal providers beschikbaar waarmee u zelf afspraken maakt.

Op vele bedrijventerreinen zijn glasvezel- en/of kabelaansluitingen beschikbaar voor intensief dataverkeer.

In Nederlands Limburg zijn er leveranciers aanwezig die grootschalige server-hosting en datahotelfaciliteiten aanbieden.

Afvalverwijdering

Bij de verwijdering van alle soorten afval, moeten bepaalde milieuaspecten worden nageleefd.

Dit omvat bijvoorbeeld strikte richtlijnen voor:

  • scheiden van afval
  • verwijdering van gevaarlijke of vervuilde stoffen
  • recycling

Gedetailleerde informatie over afvalbeheer en -verwijdering is beschikbaar bij de lokale autoriteiten. Bij de verwijdering van standaardafval is afvalscheiding ook verplicht. Dit standaardafval (GFT en restafval) wordt in iedere gemeente in Nederlands Limburg op ieder adres afgehaald. Voor grote hoeveelheden en bepaalde stromen afval (bijv. chemisch, compost, metalen) zijn in Limburg private afvalverwerkingsbedrijven beschikbaar die conform de betreffende wetgeving werken en u daarover kunnen informeren.

Login

User name
Passwort