Inschrijving in het handelsregister

In Nederland is inschrijving in het handelsregister verplicht voor elk bedrijf en bijna elke juridische entiteit. Voor de wet voert u een onderneming als u onafhankelijk goederen en diensten aan anderen levert met de bedoeling om winst te maken.

U moet zich in persoon laten registreren bij een kantoor van de Kamer van Koophandel (hiervoor moet u een afspraak maken) indien men één van volgende bedrijfsvormen start:

  • een eenmanszaak
  • een commerciële partnerschap (vof)
  • commanditaire vennootschap (cv)
  • een professioneel partnerschap (maatschap)

Als men een juridische entiteit begint, zoals een particuliere vennootschap (bv) of een stichting dan zal uw notaris zorg dragen voor die registratie. U bent ook verplicht uw bedrijf in het handelsregister te registreren als u geen kantoor in Nederland heeft, maar wel werknemers in dienst neemt in Nederland.

Of bestaande buitenlandse bedrijven verplicht zijn om zich te registreren, hangt af van de situatie. Een buitenlands bedrijf met een filiaal in Nederland moet zich altijd inschrijven in het handelsregister onder vermelding van het type vestiging in Nederland. Wanneer een buitenlandse onderneming de directie van een Nederlandse juridische entiteit voert, hoeft men alleen de Nederlandse juridische entiteit te laten registreren. De inschrijving vereist detailinformatie van de buitenlandse vennootschap die de directie voert. Tot slot een Nederlandse juridische entiteit met alleen buitenlandse vestigingen vereist ook een inschrijving, maar detailinformatie over die bedrijfsvestigingen in het buitenland worden niet opgenomen in het handelsregister.

Login

User name
Passwort