Interessante subsidies en financiële ondersteuning

Nederlands Limburg biedt interessante subsidiemogelijkheden

De economische ambities van de Nederlandse Provincie Limburg richten zich op de harmonieuze ontwikkeling van bedrijven.

De belangrijkste middelen zijn:

  •  het faciliteren van de bestaande bedrijvigheid
  •  een actief innovatiebeleid
  •  een versterking van de kenniseconomie met nieuwe bedrijven.

De Provincie Limburg werkt actief samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen om de kenniseconomie te stimuleren en te versterken. Op deze manier komen ze tot een onderscheidend weefsel van samenhangende clusters; enerzijds door samen te werken met leidende internationale ondernemingen in de regio anderzijds door een vitaal, weerbaar en innovatief midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Zo probeert de Provincie Limburg, ondersteunt door de lokale overheden, de ontwikkelde kennisinfrastructuur te versterken.

Financiële ondersteuning

Er zijn diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor bedrijven in Nederlands Limburg.

Vanuit de rijksoverheid zijn er meerdere garantstellingsregelingen voor het (innovatieve) MKB:

  • Borgstellingskrediet MKB (BMKB)
  • Garantie-ondernemingsfinanciering (GO)
  • Innovatiekrediet.

Vanuit de Provincie Limburg zijn er verscheidene subsidies beschikbaar voor het MKB:

  • Innovatiefonds
  • Knelpuntenfonds
  • Diverse fondsen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF.

Afhankelijk van het type bedrijf en de business-case van de betreffende investering kan een bedrijf in aanmerking komen voor een subsidie.

Login

User name
Passwort