Aantrekkelijke arbeidsmarkt voor bedrijven

Hoog gekwalificeerde en meertalige beroepsbevolking

Nederlands Zuid-Limburg beschikt over een ervaren, middelbaar en hoger opgeleide, meertalige beroepsbevolking (Engels, Duits en Frans).

Sommige middelbare scholen in de regio Maastricht behoren tot de top tien beste scholen in Nederland. Deels hebben die ook internationale programma's geschikt voor niet-Nederlandstaligen, maar er zijn ook specifieke internationale scholen, zoals de United World College Maastricht (UWC). De kenniseconomie van de regio wordt gevoed door:

  • de Universiteit van Maastricht
  • de Open Universiteit
  • diverse internationale instituten (bijvoorbeeld de Maastricht School of Management en het Europees Instituut voor Bestuurskunde).

De Universiteit van Maastricht staat in de top 100 van de hoger-onderwijs-wereldranglijst voor universiteiten (98e plaats) en behoort tot de beste 'jonge' universiteiten van de wereld.

Wettelijk minimumloon voor alle beroepsgroepen

In Nederland is een wettelijk minimumloon van toepassing voor alle beroepsgroepen.

  • Mannen en vrouwen tussen 23 en 65 jaar oud, die tenminste een-derde van de normale arbeidstijd werken, hebben recht op het wettelijk minimumloon.
  • Voor personen van 15 tot 22 jaar, wordt het minimumloon vastgesteld op een bepaald percentage van het minimumloon voor volwassenen. Dit percentage varieert van 30 tot 85%, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemers.
  • Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, hebben recht op een wettelijk minimaal vakantiegeld van 8% van hun jaarlijkse bruto loon.

Soepele contractvormen

Er zijn verschillende mogelijkheden om werknemers in dienst te nemen.

Er bestaan drie contractvormen:

  • een permanent contract
  • een tijdelijke arbeidscontract of een contract met recruitment (hogere functies)
  • contract via een uitzendbureau (lagere en middelbare functies).

De procedures voor deze contractvormen verschillen zowel in de duur van de arbeidsrelatie als voor het opzeggen/beëindigen van die contracten.

Login

User name
Passwort