Aankoop van een perceel op een bedrijvenpark

De percelen in de bedrijvenparken van de SPI zijn optimaal afgestemd op de behoeften van bedrijven en liggen in een ideale business-omgeving.

Procedure

Het reserveren en aankopen van een perceel via de SPI verloopt volgens een vaste procedure.

  • Uw bedrijf dient een schriftelijk verzoek in bij: info@SPI.be of bij SPI, 11 rue du Vertbois, 4000 Luik, België. U specificeert uw wensen ten aanzien van de locatie die u wilt kopen en de oppervlakte (bij benadering).
  • De SPI bevestigt de ontvangst van uw verzoek onmiddellijk. Deze bevestiging vormt de start van de aankoopprocedure en ook van een kosteloze reserveringsperiode van twee maanden.
  • Gedurende deze twee maanden vult de kandidaat-koper een formulier in (een ‘verzoek tot aankoop van een perceel in een bedrijvenpark’), dat door de SPI wordt verstrekt.
  • Aan de eigenlijke reservering zijn kosten verbonden. De kandidaat-koper is verplicht om binnen één maand na kennisgeving van het besluit van de SPI een bedrag over te maken dat overeenkomt met 10% van de waarde van het perceel. Indien de SPI dit bedrag niet binnen de vastgestelde termijn heeft ontvangen, komt het perceel automatisch weer beschikbaar, zonder dat de SPI daar een schadevergoeding tegenover stelt. Indien de kandidaat-koper nog steeds geïnteresseerd is, dient hij de procedure van vooraf aan opnieuw te doorlopen.

Prijzen van percelen

De prijzen van percelen worden bepaald door het dagelijks bestuur van de SPI. De prijzen worden ieder jaar aangepast.

De aankoopprijs is de prijs die geldt op het moment van de reserveringsaanvraag. Indien de prijs tussen dat moment en het passeren van de akte wordt gewijzigd, wordt de oorspronkelijke prijs gehandhaafd, op voorwaarde dat de kandidaat-koper zich aan de aankoopprocedure heeft gehouden, met name ten aanzien van de reserveringskosten.

Zodra de reserveringskosten zijn betaald, start de SPI met de formaliteiten voor ondertekening van de koopovereenkomst. Ondertekening vindt plaats binnen drie maanden na toezending van het voorlopige koopcontract.

Naast de aankoopprijs worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • vergoeding voor aktekosten (registratierechten van 12,5% en ongeveer € 200 overschrijvingskosten),
  • meet- en afpalingskosten.

De koopakte wordt kosteloos opgemaakt door het Comité d’Acquisition d’Immeubles (SPF Finances).

Login

User name
Passwort