Lokale belastingen

Naast de directe belastingen moeten bedrijven aanvullende belastingen betalen:

  • gemeentebelasting: meer informatie bij uw lokale administratie
  • provinciebelasting (inzicht op de formaliteiten op: http://www.limburg.be/Limburg/belastingen/Provinciebelastingen-bedrijven.html)
  • milieuheffing: voor het vastleggen van de milieuheffing wordt het basisprincipe “de vervuiler betaalt” gehanteerd. De tarieven verschillen in functie van de aard van de verwerking en van de aard van de afvalstof. Algemeen gesteld is in Vlaanderen milieuheffing verschuldigd voor het storten van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen en sinds 2003 ook voor het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen. Daarnaast is ook milieuheffing verschuldigd indien Vlaamse afvalstoffen buiten het Vlaamse Gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld. Meer info kan u opvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Meer informatie over alle andere relevante belastingen, die specifiek zijn toegespitst op uw activiteiten: Agentschap Ondernemen.

 

Login

User name
Passwort