Nutsvoorzieningen en afvalverwerking

Aardgas en elektriciteit

De markten voor aardgas en elektriciteit zijn sinds de vrijmaking van de energiemarkt vrij competitief. U heeft de keuze tussen verschillende leveranciers en formules.

Het distributienet wordt beheerd door de intercommunale Infrax.  Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de aansluiting van uw bedrijf op het aardgas- en elektriciteitsnet. Indien u echter wenst te beschikken over grote volumes elektriciteit en/of aardgas, kan u ook rechtstreeks aansluiten op het transportnet:

Water

In Belgisch Limburg is “De Watergroep” verantwoordelijk voor de watervoorziening in bijna het hele gebied.   Grote waterverbruikers kunnen ook beroep doen op de expertise van De Watergroep:

  • optimalisatie van de interne waterstromen
  • leveren van proceswater
  • hergebruiken van afvalwater binnen het productieproces…

Afval

In Belgisch Limburg (en bij uitbreiding Vlaanderen) regelt het “Afvalstoffendecreet“ afval en afvalverwerking. Voor meer info kan u terecht bij:

  • de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),
  • de milieuambtenaar van de gemeente waar u zich zal vestigen.

Energie

POM Limburg heeft tot slot ook de ambitie om reststromen op bedrijventerreinen in kaart te brengen en te valoriseren. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan het uitrollen van warmtenetten op de bedrijventerreinen Ravenshout (Beringen/Ham/Tessenderlo) en Genk-Zuid. Ook CO2 en methaan worden momenteel onderzocht.

Meer informatie: POM Limburg.

Login

User name
Passwort