Duidelijke en gunstige wet- en regelgeving voor bedrijven

Belgisch Limburg biedt ondernemingsvriendelijke wet- en regelgeving

Douanewetgeving

Vanwege de centrale ligging in Europa en de goede logistieke infrastructuur speelt Vlaanderen een belangrijke rol in de invoer van goederen in de EU en is het een toegangspoort voor verdere distributie in de Europese markt. Daarom heeft Limburg een flexibel systeem van juridische en fiscale faciliteiten ontwikkeld voor geïmporteerde goederen.

Concurrentie

In Vlaanderen valt het mededingingsbeleid onder de Belgische federale regering. Dit beleid geldt voor heel België. De wettelijke bepalingen zijn zowel procedureel als inhoudelijk gebaseerd op het Europese mededingingsrecht.

Als bij een fusie of overname in België de gezamenlijke omzet van ondernemingen meer dan 100 miljoen euro bedraagt en de omzet van elk van ten minste twee van de betrokken bedrijven in België meer dan 40 miljoen euro bedraagt, moet de transactie in België van tevoren worden aangemeld.

De nationale toezichthouder is niet bevoegd als de gezamenlijke totale omzet van alle betrokken entiteiten wereldwijd meer dan 5 miljard euro bedraagt en de totale omzet in de EU van ten minste twee van die entiteiten meer dan 250 miljoen euro bedraagt, tenzij elk van de betrokken entiteiten meer dan tweederde van haar totale EU-omzet in één lidstaat behaalt. In dat geval valt de transactie onder het toezicht van de EU.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom wordt in België verdeeld in twee categorieën:

  • industriële eigendom (bijv. octrooien en handelsmerken),
  • industriële ontwerpen en auteursrechten.

Vergunningen

Wie in Vlaanderen een bedrijf wil opzetten, moet de vereiste vergunningen aanvragen en dient zich te houden aan de milieuwetgeving. Op dit punt moeten het Vlaams Gewest en de Belgische federale overheid zich richten naar de regels en normen van de EU.

Milieuvergunning

Voor drie soorten activiteiten is een milieuvergunning vereist:

  • Categorie I – gevaarlijke activiteiten: In dit geval dient u een vergunning aan te vragen bij de provincie. Deze wordt pas verleend nadat de milieueffecten van uw activiteit zijn onderzocht.
  • Categorie II – minder schadelijke activiteiten: Hiervoor dient u min of meer dezelfde procedure te volgen als voor Categorie I.
  • Categorie III – activiteiten met beperkte milieueffecten: In dit geval hoeft u alleen de gemeente te informeren voordat u van start gaat met uw activiteiten.

Bouwvergunning

Voor de meeste bouw-, herstel-, sloop- en renovatiewerkzaamheden is in België een bouwvergunning vereist. De aanvraag van een dergelijke vergunning vindt plaats op lokaal, provinciaal of gewestelijk niveau. Kleinere aanpassingen aan bestaande gebouwen en kleinere bouwprojecten zijn over het algemeen vrijgesteld.

In 2015 worden deze twee vergunningen samengevoegd tot één zogeheten ‘omgevingsvergunning’. Dit moet ervoor zorgen dat de vergunningprocedure bij investeringsprojecten sneller, gemakkelijker (minder administratie) en goedkoper verloopt. Nadere details worden in de loop van 2014 bekendgemaakt.

Login

User name
Passwort