Specifieke financieringsmogelijkheden

Er zijn gerichte ondersteuningsmogelijkheden voor binnen- en buitenlandse bedrijven.

Strategische investeringssteun

Ondernemingen die strategische investeringen doen in het Vlaams Geweest, kunnen in bepaalde gebieden financiële ondersteuning krijgen. Afhankelijk van het soort project moet het subsidiabele investeringsbedrag over een periode van drie jaar minimaal 1 tot 7 miljoen euro bedragen. Het subsidiepercentage bedraagt 8-10%, tot een maximum van 1 miljoen euro. Belgisch Limburg telt naar verhouding het grootste aantal strategische investeringszones.

Strategische opleidingssteun

Ondernemingen die in Vlaanderen ‘strategische’ opleidingsprojecten uitvoeren, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De subsidiabele opleidingskosten moeten voor kleine ondernemingen minimaal 100.000 euro bedragen en voor middelgrote en grote ondernemingen 700.000 euro. Het subsidiepercentage bedraagt 20-25%, tot een maximum van 1 miljoen euro.

Ecologiepremie

Er is financiële steun beschikbaar voor ondernemingen die ecologische investeringen willen doen in het Vlaams Gewest, op voorwaarde dat de gebruikte technologie op een ‘limitatieve technologieënlijst’ (LTL) staat. Het subsidiepercentage bedraagt 5-30%, tot een maximum van 1 miljoen euro.

Ondersteuning voor innovatie

Het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), biedt eerste hulp bij innovatie (een nieuw of vernieuwend product, proces of dienst voor zowel het bedrijf als de sector). Het subsidieert bedrijven binnen innovatieprojecten en O&O-cases. Een van de gesubsidieerde projecten van het IWT betreft de zogenaamde ‘Baekeland’-mandaten, waarbij onderzoekers de kans geboden wordt om een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Login

User name
Passwort