Gemeentelijke belastingen

Dankzij de afdracht van bedrijven kunnen gemeenten zorgen voor de ontwikkeling en instandhouding van moderne infrastructuur en voor een positieve economische ontwikkeling van de regio.

Een belangrijk financieel instrument van gemeenten zijn de lokale heffingen, die bestaan uit verschillende soorten belastingen.

  • De Gewerbesteuer (bedrijfsbelasting) wordt berekend op basis van een grondslag, vermenigvuldigd met een gemeentelijke Hebesatz. Een grondslag van 3,5% geldt voor heel Duitsland, ongeacht de rechtsvorm van het bedrijf. Het verschuldigde bedrag wordt gebaseerd op de bevestigde grondslag en vervolgens vermenigvuldigd met de Hebesatz-factor. In de regio Aken bedraagt het gemiddelde Gewerbesteuerpercentage voor Hebesatz 431%, variërend van 399% tot 500% (2013). Op de site van de IHK kunt u aan de hand van een rekenhulp actuele informatie en een goede vergelijking vinden met betrekking tot de Gewerbesteuer voor de regio Aken  (Gewerbesteuer-Vergleichsrechner).
  • De waarde van een object vormt de basis voor de onroerendezaakbelasting. Deze bestaat uit onroerendezaakbelasting A voor landbouw- en bosbouwbedrijven en onroerendezaakbelasting B voor overige bedrijven. Het tarief in de regio Aken bedraagt 6 per duizend (onroerendezaakbelasting A) of 3,5% van de bedrijfsgrond. De lokale Hebesatz bedraagt gemiddeld 455% (B), terwijl het tarief voor grond die voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, minimaal 391% bedraagt en maximaal 610% (2013). De onroerendezaakbelasting wordt in principe betaald door de eigenaar. Door middel van een huurovereenkomst kan een proportionele heffing worden doorberekend aan de huurders.

Naast deze belastingen zijn er ook nog andere lokale belastingen, zoals reinigingsbelasting, sneeuwruimbelasting en rioolbelasting. Daarnaast kan de gemeente ook nog andere belastingen heffen, zoals een ontwikkelings-/verbeteringsheffing. Als de gemeente de infrastructuur in een gebied verbetert door middel van openbare wegen, nutsvoorzieningen en afvalverwijderingsfaciliteiten, moeten de kosten hiervan worden betaald door de eigenaren van de betreffende objecten.

Login

User name
Passwort