Bestemming en milieubescherming

Voordat u uw bedrijfsactiviteiten in de regio Aken mag beginnen, moet u bepaalde vergunningen hebben.

Bestemmingsplan

De bestemming van onroerend goed is vastgelegd in het Entwicklungsplan (ontwikkelingsplan). Dit is gebaseerd op de wettelijke voorschriften van het Baugesetzbuch (BauGB). De bestemming is perceelspecifiek en wordt vastgesteld door de gemeente. Het ontwikkelingsplan bevat alle relevante informatie over de ontwikkeling en het uiteindelijke gebruik, waaronder:

- grenzen van het gebouw

- hoogte

- gebruik in de toekomst, enz.

Bij de gemeente kan een overzicht worden aangevraagd van de ontwikkelingsplannen. Ook op diverse websites is informatie te vinden (GRAPA Städteregion, GRAPA Stadt Aachen en KISS).

Milieubescherming

Om mens en milieu te beschermen tegen vervuiling, bestaan er van overheidswege diverse milieuvoorschriften waar bedrijven aan moeten voldoen. Met name moeten productieprocessen zodanig worden ingericht dat luchtvervuiling en stank- en geluidsoverlast zo veel mogelijk worden beperkt of voorkomen. Daarnaast moeten producten ook voldoen aan diverse (kwaliteits)normen en veiligheidsvoorschriften. De gemeente kan u meer informatie geven over mogelijke milieuvoorschriften en -beperkingen.

Login

User name
Passwort