Duidelijke en doelmatige wet- en regelgeving voor bedrijven

Duitsland biedt als vestigingsland een zeer solide juridisch kader.

De regels liggen duidelijk vast. Volgens het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum (WEF) voor 2013-2014 scoort Duitsland hoog op 'efficiëntie van de wet- en regelgeving' en 'onafhankelijke rechtspraak'.

  • Intellectuele eigendom wordt beschermd door het octrooirecht, maar kan wel aan derden worden overgedragen door middel van een licentieovereenkomst.
  •  Binnenlandse en buitenlandse spelers worden betrokken bij uw investerings- en opstartactiviteiten.
  • De milieuwetgeving omvat diverse bouwverordeningen: voor industriële faciliteiten zijn met name de regels omtrent de uitstoot van groot belang om de plaatselijke bevolking en het milieu te beschermen tegen (lucht)vervuiling en geluidsoverlast.
Login

User name
Passwort