Disclaimer

Het gebruik van “The Locator” is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. “The Locator” alsmede AGIT, Provincie Limburg, SPI en POM Limburg aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, onjuistheden, omissies en actualiteit van de data, welke via deze webpagina worden aangeboden. Ook aanvaarden “The Locator” alsmede AGIT, Provincie Limburg, SPI en POM Limburg geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de data, welke via deze webpagina worden aangeboden, in welke vorm dan ook.

De module "Universiteit en Onderzoek" is ontwikkeld binnen het Interreg EMR-project Early Tech en wordt ondersteund met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), cofinanciering en bijdragen van projectpartners.

Algemene inkoopvoorwaarden

1. Immobilienscout.de

De op deze website opgenomen Duitse informatie over makelaars worden ter beschikking gesteld door www.immobilienscout24.de. Hiervoor zijn de algemene inkoopvoorwaarden van www.immobilienscout24.de van toepassing.

2. RealNext.nl

De op deze website opgenomen Nederlandse informatie over makelaars worden ter beschikking gesteld door www.realnext.nl. Hiervoor zijn de algemene inkoopvoorwaarden van www.realnext.nl van toepassing.

3. Immovlan.be

De op deze website opgenomen Vlaamse informatie over makelaars worden ter beschikking gesteld door www.immo.vlan.be. Hiervoor zijn de algemene inkoopvoorwaarden van www.immo.vlan.be van toepassing.

4. spi.be

De op deze website opgenomen Waalse informatie over makelaars worden ter beschikking gesteld door RDA spi (www.spi.be). Hiervoor zijn de algemene inkoopvoorwaarden van spi van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

De samensteller is verantwoordelijk voor de informatie. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter er kan geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid worden genomen. Om deze reden, is aansprakelijkheid voor enige schade in verband met het gebruik van het verstrekken van informatie uitgesloten. Geen contractuele relatie ontstaat tussen de gebruiker en de provider/uitgever als gevolg van enkel het gebruik van deze website.

Let op externe links

Voor zover van deze website naar andere websites koppelingen zijn ingesteld, is er geen invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. De inhoud van de gelinkte websites behoort niet tot deze website. Dit geldt voor alle externe links op deze pagina en alle inhoud van pagina's inclusief de daarop aanwezige reclame-uitingen (b.v. banners, tekstadvertenties, videoadvertenties). Voor de gelinkte sites geldt, dat illegale inhoud op het moment van koppelen niet aanwezig waren. De links worden regelmatig gecontroleerd op illegale inhoud en onmiddellijk verwijderd indien zich dit zou voordoen.