Informatie bedrijven
Bedrijven volgens nace code sectie

6 near by companies in a cluster
Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Vervoer en opslag
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Informatie en communicatie
Financiële activiteiten en verzekeringen
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Administratieve en ondersteunende diensten
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg en maatschap-pelijke dienstverlening
Kunst, amusement en recreatie
Overige diensten
Huishoudens als werkgever; niet-gediffe-rentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Geselecteerd bedrijf
bedrijventerrein
gekozen kavel
kavel
Land
Gemeente
BedrijfKavel
Plaatsopgave
Kopieer en plak deze URL in uw e-mail of IMe-mail
Toolbar
Startzijde: Met deze toets wordt het werktuig “Startzijde” uitgevoerd. De kaart wordt op vooraf afgestelde waarden teruggezet. De vooraf afgestelde maatstaf en het oorspronkelijke kaartuittreksel verschijnen.
Zoom in : met deze toets wordt het werktuig "Zoom in" geactiveerd. De gebruiker kan nu door een gewone klik in de kaart op het kaartbeeld inzoomen. Hij kan ook met de muis een vierhoek in de kaart optrekken. Het kaartbeeld wordt dan nieuw opgebouwd en het gekozen uittreksel in maximale grootte weergegeven.
Terug: met deze toets wordt de laatste verandering van het uittreksel uitgaande van het thans getoonde uittreksel ongedaan gemaakt.
Vooruit: met deze toets wordt de laatste via het werktuig “Terug” gedane verandering van het uittreksel ongedaan gemaakt.
Straalzoeken: met deze toets wordt het werktuig “Straalzoeken” geactiveerd: een dialoogbox verschijnt op het scherm. Toets de gewenste radius in en klik op om het even welke punt in de kaart. Als zoekresultaat ontvangt u alle resultaten die zich binnen de radius bevinden en aan uw zoekcriteria beantwoorden.
Plaatsopgave: deze toets is een link. Voeg de toets per Drag and Drop in de favorietenlijst van uw browser in. U kunt ook de muiswijzer op de toets plaatsen en op de rechte muistoets drukken. In het opgeroepen contextmenu kunt u het linkadres ook kopiëren. Zodoende kan de link bijvoorbeeld als e-mail worden verstuurd.
Maatstaf: met deze toets wordt het werktuig “Maatstaf” geactiveerd: een dialoogbox verschijnt op het scherm. Toets de gewenste maatstaf manueel in en klik op OK. De gewenste maatstaf en het kaartuittreksel verschijnen.
Meten: met deze toets wordt het werktuig “Meten” geactiveerd: een dialoogbox verschijnt op het scherm. Door het klikken op verschillende punten in het kaartbeeld kan een afstandsmeting worden uitgevoerd die met een dubbele klik wordt beëindigd. De totale afstand wordt in de dialoogbox getoond.
Oppervlakte berekenen: met deze toets wordt het werktuig “Oppervlakte berekenen” geactiveerd: een dialoogbox verschijnt op het scherm. Om een oppervlakte te kunnen tonen, moet u minstens op drie punten in de kaart klikken. Door een dubbele klik wordt de tekening beëindigd.
dicht
Exception: occured!
Message:
LOGIN